A Móri Cívis Kht.-t 1999. májusában alapította a Móri Cívis Egyesület. Úgy gondolom, ezzel szinte egyedülállóak vagyunk az országban: egy természetes személyekből álló civil szervezet non-profit gazdálkodó szervezetet hozott létre. A Móri Cívis Kht. olyan közhasznú tevékenységet folytat, mely az önkormányzatok kötelező feladataiból a rehabilitációs foglalkoztatás szervezését és megvalósítását végzi.

Tevékenységünk két éve alatt igyekeztünk felvenni a kapcsolatot a csökkent- és megváltozott munkaképességűekkel, illetve közülük mindazokkal, akik dolgozni szeretnének, vagy tudnának, vagy létfenntartásuk érdekében egyszerűen kénytelenek munkát vállalni. Ebben a törekvésünkben támogatnak bennünket a munkaügyi központok segítőkész munkatársai.A leszázalékoltak munkába helyezése mind a munkaadók, mind a munkavállalók oldaláról nehézségekbe ütközik. A munkaadók jelentős része még idegenkedik a részmunkaidős foglalkoztatástól, és előítéleteik vannak az egészségkárosodottak foglalkoztatásával szemben ("sokat lesz betegállományban, nem tudja ellátni a rábízott feladatot stb.") Ugyanakkor nehézséget jelent a megváltozott munkaképes-ségűek munkába állítása amiatt is, hogy ez a csoport fokozottan érzékeny és hitetlen saját képességeit és lehetőségeit illetően. Első számú partnerünk az IBM Storage Products Kft. Székesfehérváron, ahol jelenleg hatvanhét munkatársunk dolgozik.
Fontos feladatunknak érezzük olyan munkahelyek teremtését, ahol az ipari foglalkoztatásból kiszorulók munkához juthatnak. Előkészítettük a mezőgazdasági foglalkoztatás megteremtését, melynek érdekében 26 hektáros földterületet béreltünk.

A Kht. megalakulásakor munkahelyteremtésre még nem volt lehetőségünk, ezért fő tevékenységünk az ipari bérmunka, a munkaerő-kölcsönzés volt. Annak érdekében, hogy ezt a szolgáltatásunkat minél többen megismerjék és jelentkezhessenek azok, akik ilyen fajta munkát szeretnének végezni 2000 nyarán egy ismertető levéllel együtt kérdőívet és jelentkezési lapot juttattunk el Fejér megye majd' minden háztartásába. A beérkező, mintegy 2000 kitöltött válaszlevelet a partnerként résztvevő Móri Cívis Egyesület munkatársaival és önkénteseivel rögzítettük és értékeltük. A nagy példányszámban megjelentetett kérdőív számos hasznos tanulsággal szolgált. Szép számmal küldték vissza a jelentkezési lapokat olyanok, akik egyik ott feltüntetett munkahelyet sem jelölték meg, viszont levelet mellékelve, vagy telefonon jelezték, hogy egyéb, más jellegű munkát szívesen végeznének.

Beruházásainkat és projektjeinket a megkeresésekre alapozva kezdeményezzük, és az a célunk, hogy a hozzánk forduló ügyfeleinknek hosszú távon stabil, jövedelmező munkalehetőséget teremtsünk.

Arany László
Móri Civis Kht
8060 Mór, Kapucinus tér 3.
Tel: 06/30/216-2465 Fax: 06/22/562-052
Email: civismor@elender.hu