Az intézmény rövid története

Az országban az 1950-es évek elején épült ki a művelődési otthoni hálózat - jogelődünket is ekkor alapították. A '60-as évektől mint járási művelődési-módszertani központ működött (az egykori móri járás területén).
1978-ban a felújított, későbarokk, un. Lamberg-kastélyba költöztünk a könyvtárral együtt. Telephelyként megmaradt a régi művelődési ház, főleg a nagytermes rendezvények és programok számára, de ott működnek a mai napig a nagyobb létszámú amatőr művészeti együttesek és klubok is. A kastélyban szakkörök, műhelyek, tanfolyamok és civil szervezetek tartják foglalkozásaikat és az itt kialakított kisgalériában évente 8-10 képző-, ipar és fotóművészeti kiállítást rendezünk. A kastély udvara nyáron hangverseny, nemzetközi néptáncest kedvelt színhelye. A műemlék épület sok látogatót vonz, így gyakran vállaljuk kastély- és városismertető séták vezetését.

Az intézmény tevékenységének legfontosabb területe az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének segítése, szervezése és menedzselése. Több évtizedes működésük során a szellemi, művészeti érté-kek és hagyományok megismerése és továbbvitele élteti és erősíti az amatőr művészeti csoportjainkat.

A nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, hagyományainak továbbvitele fontos feladata az intézménynek. Mint megyei módszertani műhely gazdag német nyelvű video, audió és szakkönyv anyaggal rendelkezünk. Évente meghi-rdetjük a megyei szépkiejtési és a népdaléneklési versenyt, továbbképzéseket szervezünk az oktatási intézményekkel közösen, információkat továbbítunk (pályázat, ösztöndíj stb.), segítjük a nemzeti oktatást és aktívan részt veszünk a megyei nemzetiségi nap előkészítésében és lebonyolításában.

Az intézmény feladatai közé tartozik a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítása, rétegigények kielégítése és támogatása. A saját szórakoztató rendezvényeink mellett (bálok, koncertek stb.) külső szerveknek (intézmények, gazdasági és társadalmi szervezetek) bérleti formában biztosítjuk a termeket, felszereléseket.
Szolgáltatásként fénymásolást végzünk, kiadványokat terjesztünk, illetve önálló kiadványt jelentetünk meg.

Berta Mária
Közművelődési Szervező Iroda
8060 Mór, Szent István tér 4.
Tel:06/22/407-255 Fax: 06/22/407-255
Email:koszimor@mail.datatrans.hu