Szempontok szerinti szöveges értékelés


1. A projekt újszerű elemei számunkra:

- Biotermesztés, öngyógyító növénytársulások megismerése
- A földművelés, állattartás folyamatainak gyakorlása, megtanulása
- A kézműves kismesterségek fortélyainak elsajátítása
- Komplex életvitel elemeinek átadása
- Holisztikus szemlélet kialakítására való törekvés
- Értékesítés, értékorientált szemlélet

2. A fejlesztő tevékenység:

- A program szempontjából a fent említett új tartalmakat jelenti
- A tanulók tekintetében: gondolkodás, szervezés, állóképesség, szemléletmód váltás, önállóságra nevelés


3. A tervezés során a költségbecslés és a széles tevékenységi skála okozott gondokat, valamint a különböző igények és lehetőségek összehangolása.

A megvalósítás során:
- a speciális számlázás
- a készpénzes vásárlás nehezítettsége
- a bizonytalan, néha egymásnak ellentmondó információk
- a finanszírozás késése
- a szerződések bonyolult nyelvezete
- a tenderkiírások késése
- az időjárás okozta hátráltatás
- a magas talajvíz
- az építési engedélyek késése
- a kapcsolattartás elégtelenségei néhány partnerszervezetünk kontaktszemélyeivel
- a minimálbér kétszeri emelkedése

4. Eredmények:
ˇ A célcsoportok, azaz az iskola tanulói szempontjából kettős:
- a kézműves foglalkozások szervezettsége, szakszerűsége sikert és sikerélményt eredményezett
- a föld megművelésének lehetetlensége, az állat férőhelyek engedélyének késése miatt az állatok beszerzésének tolódása sok elkeseredést és kiábrándulást okozott (3 szakmai vezető hagyott itt minket)

ˇ A programfejlesztés szempontjából hasznos lesz, mert erre építve létre fogunk tudni hozni egy mezőgazdasági irányultságú speciális szakiskolát.

ˇ Az eddig megjelent alkalmi partnerek két csoportba sorolhatók:

- empátiával teli segítőkészség
- gyors, szinte mérlegelés nélküli teljes elutasítás
Az a baj, hogy az utóbbiból volt több. Az előbbiek azonban láthatóan hosszú távú partnereinkké válnak.

ˇ A társadalmi hatás még nem igazán érzékelhető a program nehézkes beindulása miatt.

5. Eltérés a tervezettől:
Időbeli: jelentős eltérések
- központi csúszások
- hátráltató időjárási tényezők
- a hivatali bürokrácia miatt
Felhasználási:
- a finanszírozás késése
- a számlázás megtagadása miatt

6. A konzorciumi partnerekkel való együttműködés nem azonos mértékben hatékony.

Akikkel igen, azokkal hosszú távon fenn fog maradni. A kapcsolattartás elsősorban mobiltelefonon történik. Ezen kívül személyes találkozás és levelezés útján.

7. Eszközbeszerzés:

- Mezőgazdasági szerszámokból jobb minőségű, időállóbb darabokat tudtunk beszerezni. A régiekkel kiegészítve már több gyerek tud egyidejűleg dolgozni.
- A faanyag és a megmunkáló szerszámok az ólak építéséhez kellenek, de az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt csak részben tudtuk felhasználni.

8. A terveink szerint erre a programra építhető speciális szakiskola tantervének tervezése, gyakorlati próbálgatása folyik most. Ezért a résztvevő pedagógusok a rövidesen szükségessé váló ismereteket szerzik most meg.

9. A programra épülve mezőgazdasági irányultságú speciális szakiskola létrehozásáról több tárgyalást folytattam már a fenntartóval.
A jelenlegi vezetőség támogatja törekvésünket, Új iskolánk elkészülte után egy évvel lehetőséget lát a megvalósításra. A köztes időben a legfőbb konzorciumi tagunk, a Móri Cívis Kht. segít fenntartani a programot munkaerő- és takarmánytámogatással. A közművelődési Szervező Iroda szakembere, heti 2 órában, a jövőben is szervez iskolánknak kézműves foglalkozásokat intézménye támogatásával, a jelenlegi vezetés ígérete szerint.
Jelenleg a helyi önkormányzattal együttműködve, bővítettük a projektet egy üvegház és palántanevelő részleg kialakításával, mely hosszú távú együttműködést eredményezhet és biztosíthatja a munka folytonosságát.