2001.
2002.
2003.
Program elem száma
Program elem megnevezése
   
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
   
1. PROGRAM FEJLESZTÉS
 1./1.  Mezőgazdaság
 1./1.a)  Kertészet
1./1.a)1. Pedagógus képzés
1./1.a)1.a) Termesztési technológiák
X
1./1.a)1.b) Öngyógyító növénytársulások
X
   
1./1.a)2. Iskolai közösségi program
1./1.a)2.a) Termesztési terv
X
X
X
1./1.a)2.b) Munkamegosztási terv
X
X
1./1.a)2.c) Vetés
X
X
X
X
X
X
1./1.a)2.d) Növénygondozás
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./1.a)2.e) Betakarítás
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./1.a)2.f) Tartósítás
X
X
X
X
1./1.a)2.g) Értékelés-korrekció
X
X
X
X
1./1.a)2.j) Napközis tábor
X
X
X
X
X
X
X
X
   
X
1./1.a)3. Családi program
1./1.a)3.a) Termés betakarítás
X
X
X
X
X
1./1.a)3.b) Tartósítás
X
X
X
   
1./1.a)4. Konzorciumi tag természetbeni hozzájárulása
1./1.a)4.a) Szaktanácsadás
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./1.a)4.b) Talajelőkészítés
X
X
X
X
1./1.a)4.c) Tápanyag utánpótlás
X
X
1./1.a)4.d) Őrzés
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./1.a)4.e) Foglalkozásközi növényápolás
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./1.a)4.f) Családi programok szervezése
X
X
X
X
   
 1./1.b)  Állattenyésztés
1./1.b)1. Pedagógus képzés
1./1.b)1.a) Állattartási alapismeretek
X
X
1./1.b)1.b) Állategészségtan
X
X
   
1./1.b)2. Iskolai közösségi program
1./1.b)2.a) Állatférőhelyek tervezése
X
X
1./1.b)2.b) Állatférőhelyek kialakítása
X
X
X
1./1.b)2.c) Állatgondozás
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./1.b)2.d) Napközis tábor
X
X
X
X
X
X
X
X
   
1./1.b)2.e Állatok vásárlása
X
   
1./1.b)3. Családi program
1./1.b)3.a) Téli tartás
X
X
X
X
1./1.b)3.b) Szaporulat gondozás
X
X
X
X
   
1./1.b)4. Konzorciumi tag természetbeni hozzájárulása
1./1.b)4.b) Foglalkozásközi állatgondozás
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./1.b)4.a) Családi programok szervezése
X
X
X
X
   
   
 1./2.  Kézműves tevékenységek
1./2.a) Pedagógus képzés
X
X
   
1./2.b) Iskolai közösségi program
1./2.b)1. Napközis tábor
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./2.b)2. Alapanyag gyűjtés
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./2.b)3. Foglalkozások
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   
1./2.c) Konzorciumi tag természetbeni hozzájárulása
1./2.c)1. Integrált kézműves tábor
X
X
1./2.c)2. Kézműves foglalkozó terek biztosítása
X
X
X
X
X
X
   
   
 1./3.  Értékesítés
1./3.a) Iskolai közösségi program
1./3.a)1. Heti piac
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./3.a)2. Utókalkuláció
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1./3.a)3. Napközis tábor
X
X
X
X
X
 2. PROGRAM MENEDZSMENT
2./1. Program irányítás
2./1.a) Képzések szervezése
X
X
X
X
2./1.b) Eszközök,anyagok beszerzése
X
X
X
X
2./1.c) Program számvitele
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2./1.d) Kontroll
X
X
X
X
X
X
X
2./1.e) Időközi jelentés
X
X
X
X
X
X
X
2./1.f) Záró jelentés
X
   
2./2. Konzorciumi tanács
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   
2./3. PR
2./3.a) Sajtótájékoztató
X
X
X
X
2./3.b) Program Web oldal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X